Albérleti szerződés kötése 2024-ben is mind a kiadó (bérbeadó), mind a bérlő számára több fontos előnyt is biztosít.

Ezek közé tartozik:

- Jogi védelem: Az albérleti szerződés jogi dokumentum, amely meghatározza mindkét fél kötelezettségeit és jogait. A pontos feltételek, költségek és egyéb részletek rögzítése segít elkerülni a későbbi félreértéseket és vitákat. A szerződés segít a feleknek jogi védelemben részesülni, ha valamilyen vita vagy jogi probléma merül fel.

- Pénzügyi biztonság: Az albérleti szerződésben meghatározott bérleti díj és kaúció összegei megteremtik a pénzügyi stabilitást mind a kiadó, mind a bérlő számára. A kiadó számára biztosítja a rendszeres bevételt, míg a bérlő számára világossá teszi a fizetendő összegeket és azok időpontját.

- Költségek és felelősség meghatározása: Az albérleti szerződésben szabályozottak a rezsi- és közös költségek, karbantartási kötelezettségek, valamint az ingatlan állapotáért és tisztántartásáért felelős felek. Ennek köszönhetően mindkét fél tisztában van a költségekkel és felelősségekkel, és elkerülhetők a későbbi viták ezen kérdések miatt.

albérleti szerződés minta 2024

- Bérleti időtartam és felmondási feltételek: Az albérleti szerződés meghatározza a bérleti időszakot, valamint az esetleges felmondási feltételeket. Ez fontos mindkét fél számára, mivel tisztázza, hogy meddig érvényes a szerződés, és milyen feltételekkel lehet azt felmondani.

- Háziállatok, lakók száma: A szerződés rögzíti, hogy a bérlőnek van-e jogosultsága háziállatok tartására, és meghatározza, hány személy lakhat az albérletben. Ez segít megelőzni a rendkívüli lakóhelyzeteket és a szerződésszegéseket.

- Ingatlan állapota és bútorozottsága: Az albérleti szerződés rögzíti, hogy az ingatlan bútorozott vagy bútorozatlan állapotban kerül kiadásra, és meghatározza az állapotáért felelős felet. Ez segít elkerülni az értékes bútorok károsodását és a vitákat az ingatlan állapotáról.

Az albérleti szerződés tehát jogi és pénzügyi biztonságot biztosít mind a kiadónak, mind a bérlőnek, és hozzájárul a harmonikus bérlő-bérbeadó kapcsolat kialakításához.

albérlet szerződés 2024 minta dokumentum word

ALBÉRLETI SZERZŐDÉS 2024

Kelt: [Dátum]

Az albérlet bérbeadója (Bérbeadó):
Név: [Bérbeadó neve]
Cím: [Bérbeadó címe]

Telefonszám: [Bérbeadó telefonszáma]
E-mail cím: [Bérbeadó e-mail címe]

Az albérlet bérlője (Bérlő):
Név: [Bérlő neve]
Cím: [Bérlő címe]
Telefonszám: [Bérlő telefonszáma]
E-mail cím: [Bérlő e-mail címe]

Albérlet részletei:

Ingatlan címe: [Ingatlan címe]

Lakás típusa és jellemzői: [Leírás az albérletről]

Bérleti időtartam: A bérleti időszak kezdete [Dátum], és vége [Dátum]. A felek egyetértenek abban, hogy a bérleti időszak meghosszabbítható, ha mindkét fél ebben megegyezik.

Bérleti díj és fizetési feltételek:

Havi bérleti díj: Az albérlet havi bérleti díja [XYZ] összegű. A bérlő köteles minden hónap [Adott nap] napjáig kifizetni a bérleti díjat.

Kaúció: A bérlő köteles fizetni [XYZ] összegű kaúciót, amely az albérletben esetlegesen keletkező károk fedezésére szolgál. A kaúció visszafizetése az albérlet visszaadását követő [Adott nap] napon történik, feltéve, hogy az albérletet eredeti állapotában adják vissza.

Rezsi és közös költségek:

Rezsi és közös költségek: A bérlő köteles a következő rezsi- és közös költségeket fizetni [Víz, villany, gáz stb.]. Az elszámolás a költségek valósága alapján havonta, vagy a bérleti időszak végén történik. A számlákat és elszámolásokat a bérbeadó rendelkezésre bocsátja.
Ingatlan állapota és berendezés:

Ingatlan állapota: Az albérlet bútorozatlan állapotban kerül kiadásra. A bérlő vállalja, hogy az albérletet az eredeti állapotában, rendeltetésszerűen használja, és a bútorokat megfelelően karbantartja.

Karbantartás és tisztántartás: A bérlő felelős az albérlet megfelelő tisztántartásáért, és köteles az apróbb karbantartási munkákat maga elvégezni. A nagyobb javításokért és karbantartásokért a bérbeadó a felelős.

Háziállatok: A bérlő nem tarthat háziállatot az albérletben anélkül, hogy erről az írásbeli engedélyt kapna a bérbeadótól.

Egyéb rendelkezések:

Bérleti szerződés felmondása: Mindkét fél köteles értesíteni a másik felet legalább 30 nappal a bérleti szerződés felmondása előtt.

Aláírások:

Bérbeadó: ________________________________
[Bérbeadó neve és dátum]

Bérlő: ________________________________
[Bérlő neve és dátum]

Ezt a szerződést mindkét félnek alaposan át kell olvasnia és alá kell írnia, és lehetőség szerint jogi szakemberrel konzultálni kell a pontos jogi szabályozások szempontjából.