Online intézhető földgáz ügyintézés fajtái az MVM Next Zrt-nél:

- átírás beköltöző ügyfélként

- szolgáltatás újraindítása meglévő felhasználási helyen

- szolgáltatóváltás

- új bekapcsolás

Ki jogosult erre a szolgáltatásra?

A természetes személy ügyfél jogosult a szerződéses ügyeket az E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus úton intézni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

az ügyfélként eljáró:

1. gazdálkodó szervezet,

2. állam,

3. önkormányzat,

4. költségvetési szerv,

5. ügyész,

6. jegyző,

7. köztestület,

8. a 3-7 alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

az ügyfél jogi képviselője.

Hogyan kell ügyintézni?

Ügyintézéshez kattintson a fenti Ügyintézés indítása feliratú gombra, mely átirányítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. e-ügyintézési rendszerébe, ahol a Szerződéskötés menüpontban indíthatja a kívánt ügyet.

A beazonosítás sikeressége érdekében Önnek és/vagy cég esetében a cégnek a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott rendelkezési nyilatkozattal célszerű rendelkeznie.

MIlyen határidők vannak?

Az új (beköltöző) felhasználó köteles egyetemes szolgáltatási szerződéskötési igényét az ingatlan átadás-átvétel napjától számított 15 napon belül bejelenteni.

A várható feldolgozási idő átírás, szolgáltatás újraindítása, új bekapcsolás témakörben a dokumentumok beérkezésétől számított 15 nap, a szolgáltatóváltás esetén 5 nap.

Milyen dokumentumokra van szükség az ügyintézéshez?

Az átírás indításához a kiköltöző és beköltöző által aláírt „Átadás-átvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez” nyomtatvány szükséges.

A szolgáltatás újraindítására vonatkozó bejelentést minden esetben a területileg illetékes földgázelosztónál kell kezdeményezni. Kérjük, csak abban az esetben kezdje meg az egyetemes szolgáltatási szerződékötés ügyintézést, ha már rendelkezik a területileg illetékes földgázelosztó által kibocsátott igazolással.

Amennyiben a szolgáltatóváltás (kereskedőváltás) és a szerződéskötés folyamatát ezen a felületen indítja, lehetősége van meghatalmazni társaságunkat, hogy az Ön nevében eljárjunk.

Új bekapcsolás, azaz földgázszolgáltatáshoz történő csatlakozás vagy a meglévő gázfogyasztás bővítése a területileg illetékes földgázelosztónál kezdeményezhető. A területileg illetékes földgázelosztó az igénybejelentés regisztrálásától számított 30 napon belül ajánlatot és elosztói csatlakozási szerződés tervezetet küld az igénylő részére, amely tartalmazza az elosztói hálózatra történő csatlakozás, illetve fogyasztásbővítés műszaki és pénzügyi feltételeit. Kérjük, csak abban az esetben kezdje meg az egyetemes szolgáltatási szerződékötés ügyintézést, ha már rendelkezik a területileg illetékes földgázelosztó által kibocsátott igazolással.

A felsoroltakon kívül az ügyintézéshez további dokumentumok is szükségesek lehetnek, melyekről az Ügyintézés indítása gombra kattintva megnyíló ügyintézési felületre belépve tájékozódhat.

A szerződéskötési folyamatban lehetősége van az Ügyintézés indítása gombra kattintva megnyíló ügyintézési felületen a társaság által kiküldött egyetemes szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása után az aláírt szerződést feltölteni.

Fizetési kötelezettség: az elektronikus ügyintézés során fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Felettes szerv/jogorvoslat

A panaszkezelésre vonatkozó információk, valamint jogorvoslati lehetőségek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján találhatók meg.

Vonatkozó jogszabályok

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. weboldalának Jogszabályok, szabályzatok aloldalán találhatók. 


Otthon