Iskola

Mi emeli ki a magyar irodalmat a világirodalomból?

Mi emeli ki a magyar irodalmat a világirodalomból?
2023. 03. 15.
A magyar irodalom nagyon gazdag és sokoldalú, több évszázados történelme során számos jelentős alkotó született hazánkban. Az alábbiakban néhány fontosabb dolgot említenék a magyar irodalom világviszonylatban. Kik tekinthetők a legnagyobb magyar íróknak a történelemben? Cikkünk végén játékos irodalom kalkulátorokat, kvízeket is találsz.

Iskolai értékelés: megfelelt, jól megfelelt?

Iskolai értékelés: megfelelt, jól megfelelt?
2023. 03. 08.
Számos iskolai értékelési módszer létezik, de melyik a legjobb a gyerekeknek a diákoknak? Az iskolai százalékos értékelés például jó? Mire kellene figyelni a pedagógusoknak az iskolai osztályzatoknál és a szöveges értékeléseknél? Jobb-e ha szóban felelnek a diákok, mint az írásbeli dolgozatok, tesztek írása? Cikkünk végén egy kalkulátor is található, melynek segítségével előrejelezhető az érdemjegy, amit kapni fogsz egy dolgozatra, vizsgára, felelésre. Próbáld ki, megdöbbensz majd a jóslaton!

Egyetemi tandíj kalkulátor - mennyi tandíjat kell fizetni egy egyetemen vagy főiskolán?

Egyetemi tandíj kalkulátor - mennyi tandíjat kell fizetni egy egyetemen vagy főiskolán?
2023. 02. 28.
Hány forint ma egy egyetemi képzés, hány forint a tandij egy egyetemen, főiskolán? Mennyibe kerül majd gyermekünk egyetemi, főiskolai taníttatása? Ne feledjük, hogy a tandíj csak az egyik fizetendő tétel, mindemellett a lakhatási költségek, az étkezési költségek és egyéb más tételek is terhelik majd a büdzsénket. Nem lesz olcsó mulatság! Cikkünk végén található tandíj kalkulátorunk segít abban, hogy megbecsüljük, megtervezzük a felsőoktatási tanulmányok várható kiadásait. Az egyetemeken és főiskolákon a tandíjat általában az oktatási és hallgatói szolgáltatások, valamint az infrastruktúra és a felszerelések biztosítására használják. Az oktatás magas színvonalát és a diákok számára biztosított szolgáltatásokat csak nagy költségek árán lehet fenntartani.

Magyarországi egyetemek és diplomák sorrendje 2023

Magyarországi egyetemek és diplomák sorrendje 2023
2023. 01. 25.
Pályakezdőként a Szegedi Tudományegyetem volt hallgatói várják el a legalacsonyabb induló fizetést és a Szent István Egyetemről kikerülők a legtöbbet, azonban 10 év tapasztalattal már a Nyíregyházi Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem áll a skála két végén. Idén február 15-e az egyetemi képzésekre való jelentkezések határideje. A tanulók magabiztos döntését segíti a Profession.hu saját, 104 000 fős mintáján alapuló trendelemzése.

A 3 villanykörte és a 3 kapcsoló rejtélye

A 3 villanykörte és a 3 kapcsoló rejtélye
2023. 01. 24.
Egy terem előtt 3 kapcsoló van. Ezekhez a kapcsolókhoz 3 villanykörte tartozik, amelyek a termen belül vannak. Nem látsz be a terembe, hogy melyik kapcsolóval, melyik villanykörtét kapcsolod fel. Honnan tudod megállapítani, hogy melyik kapcsoló melyik villanykörtéhez tartozik?

Nyelvvizsga a diplomához 2023-ban - kell-e nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez?

Nyelvvizsga a diplomához 2023-ban - kell-e nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez?
2023. 01. 20.
Kell-e nyelvvizsga a magyar diplomákhoz? Megszavazták a nyelvvizsga-amnesztiát, így többé már nem lesz kötelező a nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez. Ez azonban nem jelenti, hogy mostantól kisebb teher hárulna a diákokra, hiszen már az egyetemre kerülés előtt megrostálhatják őket a plusz pontokkal.

Egyetemi felvételi pont kalkulátor 2023

Egyetemi felvételi pont kalkulátor 2023
2023. 01. 16.
Pontkalkulátor 2023 az egyetemi és főiskolai felvételikhez. Bár az egyetemi felvételi pontszámítás bonyolultnak tűnik, egy új, szegedi fejlesztésnek köszönhetően pár kattintás, és megvan az eredmény.

Kiiratkozás az iskolából 2023 - hogyan lehet kiiratkozni a kötelező köznevelésből?

Kiiratkozás az iskolából 2023 - hogyan lehet kiiratkozni a kötelező köznevelésből?
2023. 01. 14.
Ki iratkozhat ki a magyar iskolarendszerből? Hány éves korban lehet kiiratkozni az általános iskolából vagy a középiskolából Magyarországon 2023-ban? Tanköteles korú tanuló hogyan iratkozhat ki az iskolából? Mit kell tennie annak, aki szeretne kiiratkozni az iskolából?

Tankötelezettség 2023 szabályai

Tankötelezettség 2023 szabályai
2023. 01. 14.
Mikor válik tankötelessé egy gyerek Magyarországon 2023-ban? Hány éves kortól hány éves korig tanköteles valaki a jelenlegi jogszabályok szerint? Mik a szülő kötelezettségei ezzel kapcsolatban? Mikor és kinek kell a gyereket beíratnia az iskolába? Ki dönt a tankötelezettség kezdetéről? Meddig tart a tankötelezettség? Milyen speciális szabályok vonatkoznak a tankötelezett korra? Igazolatlan hiányzás, mulasztások szabályai 2023-ban. Tankötelezettség teljesítése külföldön.

Jogsi kalkulátor: mikor lesz meg és mennyibe kerül

Jogsi kalkulátor: mikor lesz meg és mennyibe kerül
2022. 12. 19.
A Readygo Autósiskola jogosítvány kalkulátorával azonnal gyors és pontos adatokat kapsz arról, hogy ha most elkezded a B kategóriás vezetői engedély megszerzését Budapesten, akkor mire számíthatsz.

Szülői igazolás minta 2023 - Szülői igazolás iskolába, gyerek hiányzása esetén, szülői igazolás szöveg minta

Szülői igazolás minta 2023 - Szülői igazolás iskolába, gyerek hiányzása esetén, szülői igazolás szöveg minta
2022. 12. 17.
Hogyan tudja a szülő hivatalos szövegben igazolni gyermeke iskolai hiányzását? Hány napot igazolhat a szülő egy évben? Hány napra adhat a szülői igazolást a gyereknek az iskolai hiányzás okán 2023-ban? Hogyan kell megfogalmazni hivatalosan egy szülői igazolást azt iskolába? Szülői igazolás minta szöveg 2023.

Diákigazolvány 2023 - diákigazolvány igénylése, pótlása elvesztés esetén 2023

Diákigazolvány 2023 - diákigazolvány igénylése, pótlása elvesztés esetén 2023
2022. 12. 09.
A diákigazolvány a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére kibocsátott oktatási igazolvány, amely megfelel a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) specifikációjának. A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

Neked megvan már a tűzvédelmi szakvizsgád?

Neked megvan már a tűzvédelmi szakvizsgád?
2022. 12. 08.
Idehaza akad számos olyan munkakör, amelyet csak úgy lehet végezni, ha megvan hozzá a hatályos tűzvédelmi szakvizsgád. Általában ezek a munkakörök szorosan kapcsolódnak a nyílt láng használatához, de a vonatkozó jogszabály részletesen leírja, hogy kinek lesz erre a vizsgára szüksége.

Külföldi tanulmányok bejelentése 2023 - külföldi tanulmányok beszámítása

Külföldi tanulmányok bejelentése 2023 - külföldi tanulmányok beszámítása
2022. 11. 21.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha külföldön tanul valaki milyen esetben kötelező azt bejelenteni a hatóságnak 2023-ban is?

Nyelvvizsga honosítás 2023

Nyelvvizsga honosítás 2023
2022. 11. 20.
Milyen nyelvvizsgát lehet honosítani Magyarországon 2023-ban? Mely nyelvek nyelvvizsgáit lehetséges honosítani? Honosítható nyelvek listája 2023. Honosítási kérelem 2023. Mennyibe kerül, mennyi a díja a nyelvvizsga honosításnak?

Közösségi szolgálat teljesítése 2023 és iskolai közösségi szolgálat igazolása 2023

Közösségi szolgálat teljesítése 2023 és iskolai közösségi szolgálat igazolása 2023
2022. 11. 20.
A középiskolai nappali képzésben résztvevő és érettségi vizsgára készülő tanulókra vonatkozóan az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra ún. közösségi szolgálat teljesítése.

Egyéni tanrend kérelem 2023 - milyen esetben kaphat egy tanuló egyéni tanrendet? Magántanuló 2023

Egyéni tanrend kérelem 2023 - milyen esetben kaphat egy tanuló egyéni tanrendet? Magántanuló 2023
2022. 11. 20.
Ki igényelhet a jog szerint 2023-ban egyéni tanrendet / egyéni iskolai munkarendet? Hogyan és hová kell az egyéni tanrend kérelmet benyújtani 2023-ban? Pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága mi alapján hagyja jóvá a kérvényt? Adott tanévre milyen határidőig kell benyújtani az egyéni tanrendre vonatkozó kérvényt 2023-ban? Magántanulói státusz 2023-ban.

Érettségi vizsga 2023 szabályai

Érettségi vizsga 2023 szabályai
2022. 11. 20.
Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre, szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására, valamint felkészült-e a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére 2023-ban.

Bizonyítvány másolat igénylése 2023 - Iskolai bizonyítvány másodlat és törzslap másolat kérelemre 2023

Bizonyítvány másolat igénylése 2023 - Iskolai bizonyítvány másodlat és törzslap másolat kérelemre 2023
2022. 11. 20.
Elveszett bizonyítvány, megsemmisült iskolai bizonyítvány pótlása és másolat igénylés folyamata 2023-ban. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. Kihez kell fordulni a bizonyítvány másolati példányáért? Ügyintézés 2023. Mennyibe kerül egy bizonyítvány másolat kiállítása, bizonyítvány illeték költsége?

Középiskolai beiratkozás 2023

Középiskolai beiratkozás 2023
2022. 11. 19.
A középiskolai beiratkozás eseménye során a középfokú intézmények általános felvételi eljárásában résztvevő, és felvételt nyert tanulói törvényes képviselőinek lehetőségük van gyermekük középfokú intézménybe történő beíratására 2023-ban is. A középiskolai beiratkozás menete, folyamata és határidők 2023.

KRESZ vizsga 2023 - kresz vizsga teszt, a kresz vizsga menete és ponthatárok 2023 - KRESZ vizsga tanfolyam támogatás igénylése

KRESZ vizsga 2023 - kresz vizsga teszt, a kresz vizsga menete és ponthatárok 2023 - KRESZ vizsga tanfolyam támogatás igénylése
2022. 11. 19.
Hogyan lehet támogatást igényelni 2023-ban KRESZ tanfolyam elvégzéséhez és a vizsgához? Ki jogosult Kresz vizsga támogatásra? Kresz támogatás igénylése 2023-ban. A 2018. július 1-jét követően letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás. Milyen határidőket kell betartani KRESZ támogatás igénylése esetén 2023-ban? Hány forint a támogatás összege?

Kötelező olvasmányok 2023 - Általános iskolai kötelező olvasmányok 1-8. osztályosok számára

Kötelező olvasmányok 2023 - Általános iskolai kötelező olvasmányok 1-8. osztályosok számára
2022. 11. 19.
Az általános iskolai kötelező olvasmányok célja a szövegismeret, szövegértés, majd később az irodalmi szöveg tudományos megközelítése, melyek elengedhetetlenek egy jó irodalom óra megtartásához. Mik a kötelező olvasmányos 2023-ban az általános iskola 1. osztályától az általános iskola 8. osztályáig? Lássuk a kötelező olvasmányok listáját 2023-ban!

Általános iskolai átiratkozás 2023 - hogyan megy az átiratkozás egy másik általános iskolába?

Általános iskolai átiratkozás 2023 - hogyan megy az átiratkozás egy másik általános iskolába?
2022. 11. 18.
Átiratkozás általános iskolák között 2023-ban: a magyar köznevelésben egy adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulók egy általuk választott másik magyar köznevelési intézménybe történő átjelentkezése. A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az iskolai átiratkozás során az intézmény által meghatározott dokumentumokat kell benyújtani, illetve bemutatni. Amennyiben az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.

Általános iskolai beiratkozás 2023 - Beiskolázás 2023

Általános iskolai beiratkozás 2023 - Beiskolázás 2023
2022. 11. 18.
Mi az általános iskolai beiratkozás folyamata 2023-ban? Az óvodai ellátást követően, a tanköteles gyermeket a szülő vagy más törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára. Mikor van a beiratkozás? Milyen dokumentumok, iratok kellenek az általános iskolai beiratkozáshoz 2023-ban? Valóban szabálysértést követ el a szülő, ha nem iratja be a gyerekét az iskolába? Tankötelezettség 2023.

Általános iskolai csengetési rend - mikor van szünet és mikor csengetnek be és ki az egyes tanórákon?

Általános iskolai csengetési rend - mikor van szünet és mikor csengetnek be és ki az egyes tanórákon?
2022. 11. 18.
Kicsengetés és becsengetés időpontja az általános iskolában a tanév során. Mikor van a ki- és becsengetés időpontja az egyes tanítási órákra az általános iskolákban? Általános iskola csengetési rendje 2023.

Felsőoktatási felvételi 2023 - Egyetemi, főiskolai felvételi 2023 eljárás

Felsőoktatási felvételi 2023 - Egyetemi, főiskolai felvételi 2023 eljárás
2022. 11. 16.
Magyarországi felsőoktatási intézménybe 2023-ban is felvételi kérelem benyújtásával lehet jelentkezni központi felvételi eljárás keretében. A jelentkezés elektronikusan történik a www.felvi.hu honlapon elérhető E-felvételi szolgáltatáson keresztül, amely regisztrációt követően érhető el.

Nobel-békedíjra jelölt oktatási mozgalom segíti a diákok társadalmi mobilitását

Nobel-békedíjra jelölt oktatási mozgalom segíti a diákok társadalmi mobilitását
2022. 11. 16.
Öregdiák és közösségi felmérést végzett a United World Colleges (UWC) Magyarországi Egyesülete az UWC oktatási programok gazdasági-társadalmi hatásáról. Ezzel részben egyidejűleg a nemzetközi oktatási mozgalom számára a Harvard Egyetem végzett egy független hatástanulmányt, amelyben összesen közel hétezer alumni, ötezer UWC-s diák és több mint kétszáz iskolai vagy egyesületi dolgozó vett részt online kérdőív vagy interjú formájában.

Ezt üzeni a magyaroknak Neil deGrasse Tyson

Ezt üzeni a magyaroknak Neil deGrasse Tyson
2022. 11. 09.
Kevés jeles tudósról mondható el, hogy elismert tudományos tevékenysége mellett egyben a popkultúra ikonja is, de Neil deGrasse Tyson asztrofizikus kétségkívül e szűkkörű klubba tartozik.

Az egyedülálló természetfilm-sorozat - A fagy birodalma II - egyes jeleneteit egyenesen az űrből vették fel

Az egyedülálló természetfilm-sorozat -  A fagy birodalma II - egyes jeleneteit egyenesen az űrből vették fel
2022. 11. 09.
Ember számára élhetetlen körülmények között forgatott a Frozen Planet II stábja 3 éven át, hogy megörökítsék azokat a ritka, fagyott világban élő állatfajokat és viselkedésüket, melyeket eddig sosem láthatott a nagyközönség.

Diákhitel 2023 igénylése - Diákhitel kamata és törlesztése 2023

Diákhitel 2023 igénylése - Diákhitel kamata és törlesztése 2023
2022. 11. 05.
A Diákhitel 2023-ban is az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A kölcsön törlesztésének megkezdése a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb a 45. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napján válik esedékessé - olvashatjuk a magyarország.hu portálon. Diákhitel1 feltételek 2023, Diákhitel2 feltételek 2023, Diákhitel Plusz 2023. Mikor kell késedelmi kamatot fizetni a Diákhitelnél?
Kategóriák
Legnépszerűbb
Legújabb